پنجشنبه 10 تير 1395   16:50:08
Iranian National Standards Organization
 
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


اطلاعات مربوط به معيار مصرف انرژي در تجهيزات و فرايندهاي صنعتي انرژي بر

تجهیزات انرژی بر

 فرآیندها و سامانه های انرژی بر