يكشنبه 10 ارديبهشت 1396   19:11:31
Iranian National Standards Organization
 
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


استانداردهای باطل شده
شماره استاندارد
موضوع
شماره استاندارد جایگزین شده

 
شماره استاندارد : 2317
شماره استاندارد جایگزین شده: 14950
 
شماره استاندارد : 13594
شماره استاندارد جایگزین شده: 2-19951
 
شماره استاندارد : 7741
شماره استاندارد جایگزین شده: 1-7741 و 2-7741
 
شماره استاندارد : 8048
شماره استاندارد جایگزین شده: 7742
 
شماره استاندارد : 3199
شماره استاندارد جایگزین شده: 1-3199, 2-3199
12345678910...>>>