چهارشنبه 7 تير 1396   11:40:33
Iranian National Standards Organization
 
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


استانداردهای باطل شده
شماره استاندارد
موضوع
شماره استاندارد جایگزین شده

 
شماره استاندارد : 13-2-61347
شماره استاندارد جایگزین شده: 13-2-7644
 
شماره استاندارد : 5918
شماره استاندارد جایگزین شده: 2-2-7644
 
شماره استاندارد : ISIRI-IEC 60335-2-98
شماره استاندارد جایگزین شده: 89-2-1562
 
شماره استاندارد : ISIRI-IEC 60335-2-42-
شماره استاندارد جایگزین شده: 42-2-1562
 
شماره استاندارد : 5074
شماره استاندارد جایگزین شده: 20-11-3134, 10-11-3134
12345678910...>>>