يكشنبه 6 فروردين 1396   09:47:00
Iranian National Standards Organization
 
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


استانداردهای باطل شده
شماره استاندارد
موضوع
شماره استاندارد جایگزین شده

 
شماره استاندارد : 10165
شماره استاندارد جایگزین شده: 21245
 
شماره استاندارد : INSO-ISO-IEC 24789-1
شماره استاندارد جایگزین شده: 21217
 
شماره استاندارد : 3994
شماره استاندارد جایگزین شده: 9169-3
 
شماره استاندارد : 8699-3
شماره استاندارد جایگزین شده: 21189
 
شماره استاندارد : 8278
شماره استاندارد جایگزین شده: 11242
12345678910...>>>