جمعه 1 بهمن 1395   00:48:12
Iranian National Standards Organization
 
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


استانداردهای باطل شده
شماره استاندارد
موضوع
شماره استاندارد جایگزین شده

 
شماره استاندارد : 5484
شماره استاندارد جایگزین شده: 1-5272
 
شماره استاندارد : 2371
شماره استاندارد جایگزین شده: 1-7085
 
شماره استاندارد : 8299
شماره استاندارد جایگزین شده: 8299-1
 
شماره استاندارد : 12367
شماره استاندارد جایگزین شده: 12367-1
 
شماره استاندارد : 5505-12
شماره استاندارد جایگزین شده: 5505-20-1
12345678910...>>>