جمعه 6 اسفند 1395   01:03:45
Iranian National Standards Organization
 
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


استانداردهای باطل شده
شماره استاندارد
موضوع
شماره استاندارد جایگزین شده

 
شماره استاندارد : 3994
شماره استاندارد جایگزین شده: 9169-3
 
شماره استاندارد : 8699-3
شماره استاندارد جایگزین شده: 21189
 
شماره استاندارد : 8278
شماره استاندارد جایگزین شده: 11242
 
شماره استاندارد : 7365
شماره استاندارد جایگزین شده: 1-13829, 2-13829
 
شماره استاندارد : 5948
12345678910...>>>